Hvem står bag kampagnen?

Kampagnen No Stress – Vi taler om det! er støttet af støttet af Velliv Foreningen og er lavet på baggrund af rapporten: Etnisk minoritetsstress på arbejdspladsen En undersøgelse af erfaringer med etnisk minoritetsstress samt anbefalinger til danske arbejdspladser

Formålet med kampagnen er at udbrede kendskabet til etnisk minoritetsstress og give virksomheder værktøjer til at forebygge denne form for stress.

Uzma Ahmed er projektleder på kampagnen. Uzma har mangeårig erfaring som projektleder og konsulent indenfor dialogbasereret kulturforandring, psykologisk tryghed og strukturel diskrimination. Uzma har arbejdet som praktiker med afsæt i teoretisk viden, hvilket gør at hun kan skab trygge rammer for arbejdet med inklusion, diversitet og fællesskaber på arbejdspladser.

Foreningen Lige Adgang arbejder intersektionelt, hvilket betyder at vi betragter sociale problemstillinger som overlappende. Det betyder at vi ser på alle de skæringspunkter der er mellem forskellige undertrykkelsessystemer eller –former. En intersektion refererer således til de forskellige marginaliseringer et menneske er placereret i, i samfundet fx på grund af køn, seksualitet, hudfarve, kropsform, klasse, religion og handicap. Det betyder at vi i vores arbejde altid møder den enkelte med udgangspunkt i deres individuelle erfaringer og udfordringer.

Derudover bygger vores arbejde, herunder også kampagnen, på tesen om, at for at sikre lige muligheder og rettigheder, kræver det bevidsthed om vores forskelligheder.

Vil du høre mere så kontakt Uzma Ahmed på ua@ligeadgang.dk eller tlf.: 51 76 59 17

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Scroll to Top