Om kampagnen

No Stress – Vi taler om det!

Er en kampagne, der sætter fokus på etnisk minoritetsstress, for at skabe lige adgang til trivsel for alle på arbejdspladsen.

Det er ikke svært at blive enige om, at vi skal leve op til loven om arbejdsmiljø. Og i forlængelse af det har mange fokus på at det er lige så vigtigt at sikre et fysisk såvel som et psykisk trygt arbejdsmiljø, med plads til forskelligheder. Det giver færre sygemeldinger, bedre bundlinje og så selvfølgelig glade medarbejdere.

Men hvordan gør vi det så? Arbejder præventivt og med lige adgang til at kunne sige fra, når grænser bliver overskredet.

Oftest sætter vi fokus på dem, der mærker stressen på grund af fordomme, mikroaggressioner og hverdagsdiskrimination, i stedet for at se på de dynamikker, som foregår i fællesskabet på arbejdspladsen, og som er årsag til at nogle mærker etnisk minoritetsstress. Nok fordi den realitet, som står tilbage ellers føles svær at gøre noget ved.

Med kampagnen har vi sat os for at gøre det, som nok er svært, men som skaber forandring. Nemlig at klæde arbejdspladser på til at stå sammen som bevidste allierede der skaber sunde fællesskaber. Vi gør det ud fra logikken, at jo flere vi er, des større forskel kan vi gøre.

Og du er velkommen til at være med – kontakt os for at høre nærmere!

Vi har skabt undervisningsforløbet Champions of Allyship, som består af en workshop på 3 timer, hvor vi taler om diskrimination, racisme, intersektionalitet, psykologisk tryghed og meget mere. Workshoppen træner ansatte i, hvordan man kan være en bevidst allieret. Herefter afholdes en aktivitetsdag, hvor virksomheden arbejder med at implementere alt det de har lært i deres organisation.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Scroll to Top