Hvad er Etnisk Minoritetsstress

Etnisk minoritetsstress er et nyt begreb i Danmark.

I efteråret 2023 udgav Foreningen Lige Adgang rapporten ‘etnisk minoritetsstress på arbejdspladsen’.  Du kan læse og downloade rapporten i sin fulde længde her.

Etnisk minoritetsstress er defineret ved det forhøjede stressniveau og de særlige belastninger, som mennesker med etnisk minoritetsbaggrund oplever som konsekvens af diskriminerende og racistiske strukturer i samfundet og på arbejdspladsen.

Tre tegn på etnisk minoritetsstress

  • Ekstra årvågenhed om egen adfærd og performance
  • Følelser af forkerthed og oplevelser med at stå udenfor fællesskabet
  • Fysiske, psykiske og relationelle konsekvenser, som hjertebanken, søvnbesvær, modløshed, tankemylder og fortielse af holdninger

Etnisk minoritetsstress kan have alvorlige konsekvenser for både kroppen og sindet.

Årsager til etnisk minoritetsstress:

  • Kommentarer, jokes og generaliseringer om etniske minoriteter
  • Komplimenter i forklædning om eksempelvis sprog, madvaner mm. Som f.eks. ‘Du taler meget bedre dansk end jeg troede’
  • Oplevelsen af at skulle overpræstere
  • Oplevelsen af at stå uden for fællesskabet
  • Oplevelsen af ikke at taget alvorligt af sin leder, hvis man vælger at dele oplevelser med diskrimination
  • Oplevelsen af at blive gjort til en repræsentant for en hel befolkningsgruppe

Rapporten viser

68,2 % oplever at blive udsat for diskrimination på deres arbejdsplads i form af kommentarer og jokes om deres etniske ophav, hudfarve, sprog eller religion. Hertil svarer 74,7%, at det påvirker deres generelle trivsel på arbejdspladsen at blive mødt med fordomme, kommentarer og jokes.

Diskrimination har store sundhedsmæssige konsekvenser

66,3% oplever fysiske gener som følge af oplevet diskrimination, eksempelvis hovedpine, manglende eller øget appetit, hjertebanken, uro i kroppen og/eller søvnbesvær. 43,8% oplever generne “ofte” eller “hver dag”

90,1% oplever følelsesmæssige reaktioner som følge af oplevet diskrimination som eksempelvis angst, vrede, tristhed, modløshed, tankemylder, frustration og/eller magtesløshed. 39,1% oplever de følelsesmæssige reaktioner “ofte” eller “hver dag”.

71,6% oplever relationelle/sociale konsekvenser som følge af oplevet diskrimination som eksempelvis manglende lyst til at tale med kollegaer, hyppige diskussioner og skænderier med andre på arbejdet, trækker sig tilbage og/eller har ikke lyst til at indgå i fællesskabet på arbejdspladsen.

Oplevelser af diskrimination tilbageholdes over for arbejdspladser

73,9% fortæller, at de ikke har underrettet deres arbejdsplads om de diskriminerende oplevelser, de har været udsat for. Grunden til dette er bl.a., at respondenterne forventer, at deres oplevelse ikke bliver taget seriøst, eller at der ikke bliver gjort noget ved det efterfølgende

Oplevelser af at skulle yde en ekstra indsats på arbejdspladsen som etnisk minoritet

59,2% oplever, at de skal yde en ekstra indsats i forhold til deres kollegaer på arbejdspladsen, hvor 90,6% svarer, at de mener, at det skyldes deres etniske eller religiøse baggrund. Den ekstra indsats dækker eksempelvis over aldrig at må komme for sent og løse opgaverne hurtigere og mere effektivt.

Læs mere

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Scroll to Top